streda 10. júla 2013

Pôžičky bez dokladovania príjmu

Pôžičky bez dokladovania príjmu

Ako názov hovorí pri tomto type pôžičky nedokladujete výšku – existenciu príjmu. Tieto pôžičky môžete vybaviť aj v banke kde poskytujete čestné prehlásenie o výške príjmu alebo v nebankovom subjekte kde takúto pôžičku vybavíte naozaj rýchlo cez web, alebo sms.


Tento produkt je určený pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré nemusia preukazovať príjem. Ako zabezpečenie tu bude slúžiť zábezpeka nehnuteľnosťou, ktorá dostatočne bude pokrývať hodnotu pôžičky.

Odlišnosti od ostatných produktov, teda od živnostenskej pôžičky a od podnikateľskej pôžičky sú v tom, že:

  • pôžička je prístupná aj pre fyzické osoby na rodné číslo
  • klienti nemusia preukazovať svoj príjem


Charakteristika pôžičiek bez dokladovania:
výška pôžičky: od 1 500 €    vyššie
splatnosť: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42 a 48 mesiacov (splatnosť je možné prispôsobiť požiadavkám žiadateľa o pôžičku)
splácanie: štandardne pravidelnými mesačnými splátkami, podľa požiadavky klienta je možné spôsob splácania individuálne upraviť
výplata: bezhotovostne na účet klienta
istenie: zábezpeka nehnuteľnej veci, vlastná zmenka
ďalšie: bezúčelovosť, možnosť revolvingu (poskytnutie ďalších finančných prostriedkov)

Podmienky pre schválenie:

  • individuálne posúdenie každej žiadosti s ohľadom na kvalitu ponúkanej zábezpeky

Potrebné doklady:
FO:

a) fotokópia výpisu z Obchodného registra (nie starší ako 1 mesiac)
b) osoby oprávnené konať za spoločnosť dokladajú fotokópiu 2 dokladov totožnosti : vždy občiansky  preukaz žiadateľa o pôžičku (pokiaľ je ženatý/ vydatá aj partnera) + 2. doklad totožnosti (napr.: kartička poistenca, VP ...) – vždy u žiadateľa a aj u spoludlžníkov
c) bankové spojenie pre výplatu pôžičky
d) prílohy súvisiace s ponúkaným zabezpečením ( výpis z katastra nehnuteľností, fotodokumentácia, ďalšie prílohy individuálne podľa charakteru zábezpeky)
e) žiadna zo zúčastnených strán (žiadateľ, spoludlžník) nesmie byť v konkurznom konaní 

FO - nepodnikatel:

a) kópia občianskeho preukazu klienta
b) kópia kartičky k bežnému účtu (BÚ)
c) doloženie aspoň jedného z tzv. "kontaktných dokladov" (výpis z BÚ, SIPO, vyúčtovanie za elektrinu, služby, plyn, atď.)
d) prílohy súvisiace s ponúkaným zabezpečením ( výpis z katastra nehnuteľností, fotodokumentácia, ďalšie prílohy individuálne podľa charakteru zábezpeky) 

Výhody pôžičky:

  • najväčšou výhodou je jednoduchý prístup podnikateľov a fyzických osôb k pôžičke
  • bezplatné a individuálne posúdenie žiadosti
  • výška pôžičky závisí na „kvalite“ ponúkanej zábezpeky
  • k žiadosti o poskytnutie pôžičky so zábezpekou nie je potrebné vydokladovať príjmy
  • klient fyzická osoba nie je povinný uvádzať údaje o zamestnávateľovi
Pôžička bez dokladovania príjmu ponúka vmnožstvo spoločností a bankových inštitúcií, preto je nutné podrobne sa oboznámiť s väčším množstvom ponúk pre ich možnosť porovnania a najlepšieho rozhodnutia. Veľmi detailne si preštudujte zmluvné podmienky a výšku/spôsob sankcií v prípade nedodržania Vašich záväzkov. Ak si stým neviete poradiť sami, poradte sa radšej s odborníkom, alebo právnikom.

Pôžičky bez dokladovania príjmu sú dobre dostupné pre väčšinu ľudí a bývajú spravidla určené hlavne ženám na materskej dovolenke alebo nezamestnaným osobám. Ich typickým znakom je vysoká úroková sadzba vo výške desiatok až stovák percent. Preto budte pri tomto type pôžičky obzvlášť obozretný a dbajte na pozorné preštudovanie zmluvy. Vyplatí sa Vám to, a vaše pôžičky bez dokladovania príjmu budú tak výhodné

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára