streda 10. júla 2013

Študentské pôžičky

Študentská pôžička postup

Pôžičky pre študentov na Slovensku ponúkajú prakticky všetky banky. Vybavenie študentskej pôžičky je veľmi jednoduché. Banky ponúkajú študentom tzv. študentské účty- bežné účty, kde sú veľmi nízke poplatky za vedenie, prípadne je vedenie úplne zadarmo.


K študentskému účtu je potom možné získať i rozdielne študentskej pôžičky - vo forme kontokorentov (prečerpanie bežného účtu). Študent tak prakticky okamžite po založení účtu môže z banky odísť s 20 tisíc korunami a tento postup môže opakovať až u niekoľkých bánk.
Na vybavenie študentskej pôžičky je treba iba platné potvrdenie o štúdiu.

  • okamžité vybavenie
  • stačí platné potvrdenie o štúdiu
  • až 20 tisíc Sk
  • možnosť využiť študentské pôžičky u viacerých bank
  • rozumná úroková miera
o

Nebanková pôžička pre študentov

V prípadoch, kedy je nutné získať viac peňazí, je možné využiť i pôžičky pre študentov z nebankového sektora. Tu sa potom žiada väčšinou o pôžičky bez potvrdenia o príjme- pretože študent žiadny trvalý a dokladovateľný príjem nemá.

  • požičanie i vyšších čiastok
  • veľmi rýchle vybavenie

Slovenskí vysokoškolskí študenti majú už roky možnosť využívať Študentský pôžičkový fond (ŠPF), aby sa ľahšie "pretĺkli" štúdiom. Náklady na vysokoškoláka totiž každoročne stúpajú - ubytovanie, cestovné, strava, učebnice, kiná či divadlá i sem-tam dáke to vyhodenie si z kopýtka a všetko čo k študentskému životu neodmysliteľne patrí.

Nielen v čase krízy je život študenta limitovaný práve finančnými možnosťami. Lebo hoci aj pracuje, nemôže byť (v rámci denného štúdia samozrejme) k dispozícii zamestnávateľovi počas celej pracovnej doby - tomu zodpovedá aj jeho prípadný zárobok. Teda, pokiaľ nemá rodičov, čo mu dávajú prepychové vreckové.


Hoci sa k pôžičkám môžu dostať jednoducho, fond nie je veľmi využívaný. Väčšina mladých ľudí totiž ani netuší, že existuje. Pritom podmienky v ŠPF sa s klasickými bankovými úvermi nedajú ani porovnávať. Sumy v štyroch kategóriách v rozpätí od 331 do 1 327 eur ročne sú úročené tromi percentami, splácať sa začnú až po doštudovaní a splátky sú rozložené na desať rokov. V čase hospodárskej recesie v mnohých rodinách zostanú bez práce neraz obaja rodičia a výhľad na nové miesto je viac ako pesimistický. Tým pádom je pre nich podpora študujúceho potomka objektívne neúnosná a lacná pôžička je teda vítané prilepšenie. Zároveň, keď s poklesom počtu pracovných miest, klesá aj dostupnosť ľahkého zárobku prostredníctvom študentských brigád.

Študentský pôžičkový fond pritom nemá so štátnym rozpočtom nič spoločné. Pri jeho založení bol presunutý istý balík peňazí z Fondu národného majetku a ten začal ŠPF požičiavať, neskôr vyberať splátky. A celé jeho hospodárenie stojí iba na tomto kolobehu pôžičiek a splátok. Nijakú ďalšiu dotáciu z verejných peňazí už nedostal. Že má dnes rezervu niekoľko miliónov eur, je určite nielen zásluhou toho, že mnoho študentov o ňom nevie, a tak o pôžičky ani nežiada, ale pravdepodobne aj vďaka dobrému a efektívnemu systému výberu splátok.

Najlacnejšou možnou pôžičkou pre študenta je študentská pôžička financovaná zo Študentského pôžičkového fondu. Úroková miera je 3 %, takže na trhu s pôžičkami takmer bezkonkurenčne najnižšia. So splácaním pôžičky môže študent počkať do doby, kedy doštuduje alebo si presne určiť dobu odloženia splácania do maximálne 10 rokov.

Ak chce študent o tento druh pôžičky požiadať, musí sa držať presných pokynov. Doba, kedy je možné žiadať o pôžičku je obmedzená. Pre študenta prvého ročníka vysokej školy je to 10. október, pre ostatných študentov 15. jún daného roka.

Študentska pôžička je rozdelená do troch výškových intervalov:

Suma od 331,94 € do 663,88 € nevyžaduje splnenie žiadnych podmienok, takže táto pôžička sa prisudzuje všetkým, pokiaľ nie je naplnený limit.
Suma od 663,88 € do 995,82 € musí byť podložená dokladom, ktorý overí príjem na jedného člena rodiny, ktorý musí byť nižší ako minimálna mzda.
Suma do 1327,76 € vyžaduje doloženie dokladu o príjme. Príjem na jedného člena rodiny musí byť nižší ako životné minimum.

Pôžičky pre študentov predstavujú veľmi vhodnú možnosť ako si vypomôcť počas štúdia na vysokej škole.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára