pondelok 29. júla 2013

Úver - otázky a odpovede

Čo je to úverový register?

Je to databáza informácií o klientoch, ktorí žiadajú alebo čerpajú úver, majú kreditnú kartu alebo za úver iba ručia. Do prevádzky ho uviedli v októbri 2004. Jeho cieľom je znížiť straty bánk spôsobené poskytovaním úverov takzvaným zlým klientom, teda takým, ktorí úvery nesplácajú. O každej osobe vedenej v úverovom registri je zrejmé, či spláca svoje záväzky riadne a včas. V úverovom registri sa ocitnete v okamihu, keď požiadate v banke o úver či kreditnú kartu.

Ktorí klienti sú vedení v úverovom registri?

Fyzické osoby, ktoré v niektorej banke – účastníkovi registra – čerpajú alebo čerpali úver. A to nielen klasický úver, ako spotrebný či na bývanie, ale aj kontokorent alebo majú kreditnú kartu. V registri sú aj tie fyzické osoby, ktoré o úver alebo vydanie kreditnej karty ešte len žiadajú.

 • Aké informácie o klientovi sa v registri nachádzajú?

  Okrem základných identifikačných údajov o klientovi je to počet existujúcich úverových zmlúv (vrátane kreditných kariet), výška jednotlivých splátok, história splácania týchto záväzkov a informácie o zárukách záväzkov. Záväzkovým vzťahom medzi vami a bankou je aj kontokorentný úver, takže v registri sa zobrazí aj ten. To všetko vtedy, ak ste mali alebo máte úverový vzťah s finančnou inštitúciou, ktorá je účastníkom úverového registra.
  • Ako sa informácie o mne ako klientovi dostanú do registra?

   Banky sú priamo napojené na úverový register, takže informácie sa tam uložia v okamihu, keď banka zaeviduje do svojho systému žiadosť o úverový produkt, ktorú ste podpísali. Zároveň sa tam informácie dostanú v okamihu, keď podpíšete úverovú zmluvu a banka vám poskytne peniaze. Každý mesiac banky aktualizujú údaje v úverovom registri – o žiadostiach klienta, mesačných splátkach úverov, platobnej disciplíne.
   Do registra sa nedostanete, ak nedáte súhlas so spracovaním údajov o vašej osobe. Vystavujete sa však riziku, že banka vám nebude ochotná úver poskytnúť. Argumentovať môže vašou nízkou dôveryhodnosťou a nedostatočnými informáciami.
   • Je pre mňa výhodné byť uvedený v úverovom registri?

    Ak splácate svoje záväzky riadne a včas, banka to uvidí vo vašej úverovej správe. Môžete byť preto úspešnejší pri žiadosti o úver a dostať peniaze bez problémov a rýchlejšie. Banky takýmto klientom obvykle dávajú aj lepšie podmienky. Ak ste v minulosti mali problémy so splácaním, banka vám ako rizikovému klientovi môže odmietnuť poskytnúť úver, požičia vám menej, ako žiadate, alebo bude žiadať vyššie úroky.
    • Môžu ma z úverového registra vymazať?

     Údaje sú v registri uchovávané počas celého obdobia trvania úverového vzťahu a ďalších 5 rokov po jeho ukončení. Potom sú automaticky vymazané.
     • Môžem mať problém, aj keď iba ručím za úver?

      Ručiteľ je vždy spoluzodpovedný za riadne splácanie úveru a banka má právo vymáhať dlh od neho, ak ho dlžník prestane splácať. Preto keď dlžník úver nespláca podľa dohodnutých pravidiel, aj na vás ako ručiteľa sa pozerá ako na nespoľahlivého či rizikového klienta. V danej chvíli vám to možno neprekáža, no negatívny zápis vám ako ručiteľovi, rovnako ako dlžníkovi, môže komplikovať žiadosť o úver o niekoľko rokov. Údaje sú v registri totiž uchovávané počas obdobia trvania zmluvného vzťahu medzi vami a bankou a ešte ďalších päť rokov po jeho ukončení.
      • Aké je prijateľné zadlženie jednej priemernej domácnosti?

       Odporúčané zadlženie je, ak suma splátok všetkých úverových produktov (vrátane lízingu, stavebného sporenia, kreditných kariet a povoleného prečerpania) nepresiahne 35 % príjmu domácnosti. Aby ste sa vyhli problémom so splácaním, odporúčame vám nechať si rezervu vo výške minimálne troch mesačných splátok alebo jedného mesačného príjmu. Túto rezervu použijete v prípade, že vám vypadne príjem alebo sa vám stane iná nepredvídaná udalosť. V prípade zmien alebo akýchkoľvek problémov pri splácaní úveru vám odporúčame čo najskôr sa skontaktovať s bankou. Aby ste sa vyhli problémom so splácaním úveru, nastavte si deň splatnosti splátky po výplatnom termíne a zriaďte si výhodný Flexiúčet. Ten vám zabezpečí pohodlné a včasné splácanie mesačných splátok prostredníctvom inkasa. Flexiúčet vám dokonca zabezpečí aj bezplatné vedenie úverového účtu.
       zdroj : vub banka, otázky a odpovede

1 komentár:

 1. Sociální obchodování spočívá v otevření trhů pro každého. Na eToro se můžete spojit, obchodvat a sdílet znalosti s miliony obchodníků a investorů. Navíc můžete kopírovat obchodní rozhodnutí obchodníků, kteří odpovídají vaší strategii. Registrujte se nyní a získejte chytřejší obchodní rozhodnutí využitím rozumu našich obchodníků s nejlepšími výsledky.

  Obchodujte kdekoliv Váš čas je peníze. Obchodujte na počítači, mobilu a tabletu

  Otevřené obchody na eToro: 227,651,647

  OdpovedaťOdstrániť