streda 10. júla 2013

Pôžička pre podnikateľov

Pôžička pre živnostníkov

Niektoré typy pôžičiek pre živnostníkov je možné použiť aj na splatenie dlhov voči štátu a získať tak možnosť jednoduchšie získať úver v banke.

Pôžička pre živnostníkov je možné využiť na preklenutie ťažkého obdobia v podnikaní. Rovnako sa dá takáto pôžička jednoducho použiť na rozšírenie podnikania.
  
V prípade založenia nehnuteľnosti je možné získať pomerne vysokú sumu finančných prostriedkov čo je tiež jeden z dôvodov prečo sa táto pôžička často využíva.

Pre poskytnutie pôžičky sa v nebankových spoločnostiach zvyčajne nepožaduje podnikateľský plán, rovnako pôžičku u takejto poločnosti môže získať aj podnikateľ bez podnikateľskej histórie. Avšak takýto úver neposkytujú všetky spoločnosti, z tých väčších sú to napr.: Profi Credit, G.I.C. Cash či známa Pohotovosť.

o


Zo Slovenských bánk ponúka tento typ pôžičiek pre podnikateľov skoro každá banka.

Komu je pôžička určená:
 • najmä drobným podnikateľom, ktorí potrebujú rýchlu krátkodobú pôžičku bez nutnosti zábezpeky majetku
 • majú pravidelné príjmy z podnikania, ako napr. reštaurácie, bary, herne, autodopravcovia, autoservisy, predajne rýchloobrátkového tovaru a prevádzkarne služieb
 • aj pre začínajúcich živnostníkov bez daňového priznania

Charakteristika:
 • Bezdlžnosť voči štátnym orgánom (Daňový úrad, Sociálna poisťovňa) stačí doložiť až pri podpise zmluvy
 • Splatnosť už od 1 mesiaca!
 • Výhoda pre tých, ktorí rýchlo "otáčajú" peniaze, a často potrebujú rýchly preklenovací úver.
výška pôžičky: 950 €  - 3 650 €

splatnosť: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42 a 48 mesiacov (splatnosť je možné prispôsobiť požiadavkám žiadateľa o pôžičku)

splácanie: štandardne pravidelnými mesačnými splátkami, podľa požiadavky klienta je možné spôsob splácania individuálne upraviť

výplata: bezhotovostne na účet klienta

istenie: vlastná zmenka, dlhodobo podnikajúci do výšky pôžičky 3 319,39 € (100 000 Sk) nepotrebuje avala

ďalšie: bezúčelovosť, možnosť revolvingu (poskytnutie ďalších finančných prostriedkov v priebehu splácania pôžičky)

Podmienky pre schválenie:

 • aktuálne potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a z Daňového úradu o nedoplatkoch, potvrdenia stačí doložiť až pri podpise zmluvy.
 • individuálne posúdenie každej žiadosti
 • individuálne posúdenie každej žiadosti s ohľadom na ekonomickú situáciu žiadateľa a na kvalitu ponúkanej zábezpeky
Potrebné doklady:

a) podnikateľ - fyzická osoba: kópia občianskeho preukazu podnikateľa + manžela/-ky
b) podnikateľ - právnická osoba: kópia občianskeho preukazu štatutárnych zástupcov spoločnosti c) bankové spojenie
d) kópia živnostenského listu alebo iného oprávnenia k hlavnej činnosti podnikania 
e) výpis z Obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace)
f) kópia daňového priznania za posledné 2 roky (vrátane všetkých príloh) + posledné štvrťročné ekonomické výkazy
g) aktuálne potvrdenie daňového úradu, sociálnej a zdravotnej poisťovne o platobnej disciplíne žiadateľa (nie staršie ako 1 mesiac) 


Výhody živnostenskej pôžičky:
 • najväčšou prednosťou živnostenskej pôžičky je jej maximálna dostupnosť - je určená aj podnikateľom, ktorí v daňovom priznaní nevykazujú zisk
 • bezplatné a individuálne posúdenie žiadosti
 • možnosť zabezpečenia pôžičky avalom
 • k žiadosti o poskytnutie živnostenskej pôžičky nie je nutné dokladať podnikateľský zámer ani znalecký posudok na doložený majetok
 • najväčšou výhodou je jednoduchý prístup podnikateľov k pôžičke
 • žiadne poplatky sa neplatia vopred
 • individuálne posúdenie žiadosti
 • pôžičku je možné tiež zabezpečiť napr. ručením tretích osôb - iba sa preukazuje
Tento produkt je určený predovšetkým firmám (fyzickým aj právnickým osobám). Živnostenská Pôžička je určená podnikateľom, ktorí potrebujú väčšiu čiastku a dokážu poskytnúť zabezpečenie vo forme majetku. Firmy nemusia mať históriu.

1 komentár:

 1. Sociální obchodování spočívá v otevření trhů pro každého. Na eToro se můžete spojit, obchodvat a sdílet znalosti s miliony obchodníků a investorů. Navíc můžete kopírovat obchodní rozhodnutí obchodníků, kteří odpovídají vaší strategii. Registrujte se nyní a získejte chytřejší obchodní rozhodnutí využitím rozumu našich obchodníků s nejlepšími výsledky.

  Obchod odkudkoli - Čas jsou peníze. Obchodujte na počítači, tabletu a mobilu

  Otevřené obchody na eToro - 227,651,647

  OdpovedaťOdstrániť