pondelok 29. júla 2013

Bezúčelová pôžička na čokoľvek

Pôžičky bez udania účelu nájdete v rôznych inštitúciách. Poskytujú ich prevažne nebankové spoločnosti, ale nezaostávajú ani banky.
Výška bezúčelovej pôžicky sa však pohybuje v nižších číslach, preto je vhodné doloženie účelu pôžičky.
Bezúčelová pôžička je vlastne spotrebným úverom, ktorý môžete použiť na čokoľvek, pričom účel použitia prostriedkov nemusíte dokladovať. Na získanie takejto pôžičky je potrebné predložiť iba minimum dokladov a finančné prostriedky sú Vám poukázané priamo na Váš účet.

5 dôvodov prečo si zvoliť bezúčelovú pôžičku:

 • potrebujete len minimum dokladov
 • poskytnú Vám ju aj bez zabezpečenia
 • prostriedky dostanete priamo na Váš účet už do 24 hodín
 • nemusíte dokladovať účel použitia prostriedkov
 • získate istotu rovnakej splátky po celú dobu splácaniaPeniaze z bezúčelovej pôžičky môžete použiť na čokoľvek na čo si len spomeniete – napr. kúpu dovolenky, nábytku, elektroniky, a pod. Nepotrebujete žiadne doklady k preukázaniu účelu. Môžete z nej dokonca vyplatiť aj iné spotrebiteľské úvery alebo aj kreditné karty čo môže byť v niektorých prípadoch celkom výhodné.

Pôžičku splácate rovnakými mesačnými splátkami, počas celej splatnosti úveru. Rodinný rozpočet si tak môžete naplánovať na celú lehotu splatnosti. Splácanie pôžičky bez účelu si zjednodušíte, ak si na svojom účte zriadite inkaso. Nemusíte sledovať konkrétne termíny splatnosti pôžičky, splátku Vám zinkasujú automaticky.

Pre získanie bezúčelovej pôžičky sú potrebné doklady o potvrdení príjmu, občiansky preukaz (vek nad 18 rokov). U nebankových spoločností sú žiadosti spravidla vybavované do niekoľkých hodín. O pôžičku pri nebankovej spoločnosti máte možnosť zažiadať telefonicky, online alebo osobne.

Hypotekárny úver - otázky a odpovede

 • Môžem požiadať o hypotéku, ak ešte nemám vybranú nehnuteľnosť?

  Ak ste si ešte nevybrali nehnuteľnosť, požiadajte o hypotekárny certifikát ktorý je dokladom o vašej dostatočnej bonite.Počas doby platnosti hypotekárneho certifikátu (jeden mesiac), si môžete hľadať nehnuteľnosť. Pri hľadaní nehnuteľnosti môžete využiť ponuku bytov z developerských projektov v našich obchodných miestach.
  • Aké doklady musím banke pri žiadosti o hypotéku predložiť?

   K žiadosti potrebujete predložiť doklad totožnosti a doklad o súčasnej adrese. Potvrdenie o príjme nemusíte dokladovať, banka si ho overí v Sociálnej poisťovni sama.
   K zakladanej nehnuteľnosti potrebujete znalecký posudok. Ak ho nemáte alebo neviete, na ktorého znalca sa máte obrátiť, banka môže ocenenie nehnuteľnosti urobiť sama. Tiež potrebujete aj poistnú zmluvu – poistene nehnuteľnosti proti poškodeniu alebo zničeniu.
   Keďže hypotéka je vo svojej podstate účelový úver určený na financovanie nehnuteľnosti, musíte preukázať účel úveru. Doklady k účelu (napr. kúpna zmluva, stavebné povolenie, projekt a rozpočet stavby, Zmluva o dielo a pod.) sú diferencované podľa konkrétnych účelov. Bližšie informácie o dokladoch vám poskytnú hypotekárni špecialisti na našich obchodných miestach.
   • Čo všetko si banka pri posudzovaní žiadosti preveruje?

    Banka pri rozhodovaní o poskytnutí úveru vychádza z čistého príjmu klienta, od ktorého odpočíta všetky jeho finančné výdavky (splátky úverových produktov – napr. povolené prečerpanie, kreditná karta, spotrebný úver, hypotekárny úver, leasing) a zohľadňuje napr. aj to, či je ženatý/vydatá, koľko má vyživovaných detí. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že celková dlhová zaťaženosť by nemala predstavovať viac ako 30 – 40 % z čistých príjmov rodiny. Skúma tiež, ako dlho je žiadateľ o úver zamestnaný, minimálna doba zamestnania je 4 mesiace.
    • S akými poplatkami v súvislosti s hypotékou musím počítať?

     Poplatok za poskytnutie úveru je štandardne 0,80 % z objemu úveru, min. 200 eur, max. 1000 eur. Okrem toho je potrebné počítať aj s poplatkom za znalecký posudok alebo interný odhad bankou a tiež s poplatkami na katastri (napr. za vydanie listu vlastníctva 8 eur, za podanie návrhu na vklad záložného práva 66 eur. Poplatky na katastri sa platia vo forme kolkov.
     • Ako dlho trvá posudzovanie žiadosti o hypoúver?

      Štandardná lehota od podania žiadosti o úver až po schválenie hypotéky je približne päť pracovných dní, v prípade expresného poskytnutia úveru je to 48 hodín.
      • Do akej výšky hodnoty nehnuteľnosti môžem dostať hypotéku?

       VÚB banka pri bytoch poskytuje úvery až do 100 % z hodnoty nehnuteľnosti, platí to tak pre nové, ako aj pre staré byty. Pri domoch poskytuje banka úvery do 90 % ich hodnoty. Rozhodujúcim kritériom je nehnuteľnosť, ktorou klient ručí, teda jej stav a lokalita, v ktorej sa nachádza. Na druhej strane maximálna výška úveru závisí od vašej bonity, a teda od maximálnej výšky splátky, ktorú si môžete dovoliť.

       Aký je rozdiel medzi úverom na bývanie a hypotékou?

       Flexipôžička na bývanie - účelový spotrebný úver na investície do bývania je určený na kúpu nehnuteľnosti, rekonštrukciu, modernizáciu (plávajúce podlahy, okná, dvere, vstavané skrine, kuchynské linky, bytové jadrá a pod.). Oproti hypotékam je vybavenie takéhoto úveru jednoduchšie, pretože sa nezakladá nehnuteľnosť, a preto aj rýchlejšie (môže byť aj na počkanie). Nevýhodou je vyššia úroková sadzba ako pri hypotékach.
       Hypotekárny úver je určený na veľké investície do nehnuteľností, modernizácie alebo rekonštrukcie nehnuteľností. Výhodou tohto účelového úveru na bývanie je nižšia sadzba, no klient musí vydokladovať, že peniaze naozaj investoval do bývania (na kúpu, modernizáciu, rekonštrukciu...). Vybavenie hypotéky trvá dlhšie, zhruba týždeň, pretože treba založiť nehnuteľnosť a v tej súvislosti absolvovať potrebné úkony na katastri nehnuteľností.
       • Čo je to americká hypotéka?

        Je to typ hypotéky, pri ktorej banka neskúma účel, na ktorý peniaze použijete, stačí jej, ak založíte nehnuteľnosť a preukážete schopnosť úver splácať. Úrokové sadzby sú oproti klasickej účelovej hypotéke vyššie o cca 0,4 %.
        • Aké podmienky musím splniť, aby mi banka poskytla zvýhodnenú hypotéku pre mladých?

         Univerzálne podmienky platné pre všetky hypotekárne úvery – založenie nehnuteľnosti v primeranej hodnote a dostatočná bonita dlžníka. Okrem nich zákon stanovuje pre tento typ úveru ďalšie podmienky: vek maximálne 35 rokov priemerný hrubý mesačný príjem dlžníka za uplynulý rok nemôže byť vyšší ako 1,3-násobok (2,6 násobok v prípade manželov/partnerov) priemernej mzdy v národnom hospodárstve za dva kvartály späť - ktorý kvartál sa bude brať ako smerodajný, závisí od toho, v ktorom mesiaci o hypotéku pre mladých požiadate.
         • Podľa čoho sa určuje maximálna výška príjmu rozhodujúca pre žiadateľa o hypotéku pre mladých?

          Výška príjmovej hranice sa určuje ako 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve za dva štvrťroky späť. Ak žiadateľ zarobil viac, nárok na zvýhodnenú hypotéku nemá. Napríklad pri žiadostiach podaných od 1. októbra do 31. decembra sa bude brať do úvahy výšky priemernej mzdy v hospodárstve za 2. štvrťrok. Príjmová hranica sa posudzuje voči priemernej mesačnej mzde žiadateľa o úver za predchádzajúci kalendárny rok. Na určenie nároku na úrokové zvýhodnenie teda nie je dôležité, koľko klient zarába v čase podania žiadosti o hypotéku pre mladých, ale koľko v priemere zarábal minulý rok.
          • Existuje horná hranica hodnoty hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých?

           Maximálny limit hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých je určený zákonom – v súčasnosti predstavuje sumu 50 000 eur. Suma musí byť použitá na investíciu do nehnuteľnosti určenej na bývanie. Požiadať môžete aj o vyšší úver, štátny príspevok a zvýhodnená úroková sadzba sa však bude vzťahovať len na túto čiastku.
           • V ktorom období v roku je najvýhodnejšie žiadať o zvýhodnenú hypotéku pre mladých?

            Najvýhodnejšie to je, a aj najväčší záujem je, štandardne práve počas druhého štvrťroka, kedy je príjmová hranica najvyššia. Výnimku tvoril minulý rok, keď bol do mája kvôli kríze záujem o hypotéky výrazne utlmený a tretí a štvrtý kvartál boli z pohľadu počtu poskytnutých hypoték úspešnejšie.
            • Prečo mi sťahujete vyššiu sumu mesačnej anuitnej splátky na hypotekárnom úvere, ako je uvedené v splátkovom kalendári, ktorý ste mi zaslali?

             V zaslanom splátkovom kalendári je uvedená anuitná mesačná splátka úveru, ktorá neobsahuje poplatok za vedenie úverového účtu k hypotekárnemu úveru v sume 3,30 eur v zmysle platného Cenníka VÚB a je potrebné pripočítať túto sumu k splátke. V prípade poistenia úveru je poistné zahrnuté v celkovej splátke. V prípade poistenia nehnuteľnosti alebo aj domácnosti nie je toto poistné zahrnuté v splátke úveru. Platby poistenia nehnuteľnosti alebo aj domácnosti (výšky sú uvedené v úverovej zmluve) sa takisto platia spolu s mesačnou splátkou úveru. .
             • Chcel by som uhradiť mimoriadnu splátku pri hypotéke. Ako mám postupovať?

              Mimoriadnu splátku hypotekárneho úveru nám môžete nahlásiť osobne v ktorejkoľvek pobočke alebo tiež telefonicky cez službu Kontakt, ak ju máte zriadenú k svojmu účtu a máte prevzatý PIN a Heslo pre využívanie tejto služby. K podaniu žiadosti o vykonanie mimoriadnej splátky si pripravte číslo úverovej zmluvy, číslo účtu, z ktorého má byť splátka zúčtovaná a sumu mimoriadnej splátky, ktorú chcete uhradiť. Sumu mimoriadnej splátky potrebujete mať na účte pripravenú aspoň jeden pracovný deň pred vykonaním mimoriadnej splátky. Mimoriadnu splátku môžeme zrealizovať najskôr o 10 dní od nahlásenia mimoriadnej splátky. Ak je vaša mimoriadna splátka vo výške do 20 % z objemu poskytnutého úveru, bude pre vás bezplatná. Bezplatnú mimoriadnu splátku môžete zrealizovať najskôr po zaplatení 12 mesačných splátok od čerpania úveru. Poplatok za mimoriadnu splátku nad 20 % z výšky čerpanej sumy alebo v kratšom intervale, ako jedenkrát ročne, je uvedený v aktuálnom cenníku, ktorý je k dispozícii na www.vub.sk alebo na obchodných miestach banky. Po vykonaní mimoriadnej splátky úveru vám písomne zašleme nový splátkový kalendár, v ktorom vám oznámime novú výšku mesačnej splátky. Ak by ste chceli výšku splátky ponechať, ale radi by ste si skrátili lehotu splatnosti úveru, uveďte to do vašej žiadosti o vykonaní mimoriadnej splátky.
              • Môžem hypotéku splatiť predčasne?

               Áno, môžete. Do 20 % z celkovej výšky úveru (nie zo zostatku) môžete splatiť mimoriadnou splátkou bez poplatku každý rok, inak zaplatíte poplatok 4 % z výšky mimoriadnej splátky, minimálne 166 eur. Celý zostatok úveru môžete bez poplatku splatiť predčasne v čase obnovy fixácie úrokovej sadzby (to znamená pri 5-ročnej fixácii raz za 5 rokov, pri ročnej fixácii každý rok).
               • Mám záujem o predčasné splatenie hypotekárneho úveru. Poplatok za jeho zrealizovanie sa mi zdá privysoký. Je možnosť predčasného splatenia úveru aj bez poplatku ?

                Áno, našim klientom umožňujeme predčasné splatenie hypotekárneho úveru bez poplatku a to v čase končiacej fixácie úrokovej sadzby na danom úvere. Žiadosť podáte najskôr odo dňa, kedy vám banka pošle listom oznámenie o zmene úrokovej sadzby (60 dní pred výročím fixácie), avšak najneskôr 15 dní pred výročím fixácie, resp. podľa vašej úverovej zmluvy. V tejto súvislosti zároveň uvádzame, že na hypotekárnom úvere je možné vykonať aj mimoriadnu splátku (do výšky 20% z objemu úveru, jedenkrát ročne bezplatne). Túto možnosť majú všetci klienti, ktorým bol hypotekárny úver poskytnutý po 15. júni 2004. Klienti majú možnosť vykonať mimoriadnu splátku aj presahujúcu 20 % sumy úveru, avšak s poplatkom v zmysle platného Cenníka VÚB. Žiadosť o predčasné splatenie úveru, resp. o mimoriadnu splátku je potrebné podať osobne v ktorejkoľvek pobočke VÚB. Zároveň vás pracovníci budú podrobnejšie informovať o uvedených možnostiach vzhľadom k typu vášho úveru.

                Chcel by som upraviť dobu splatnosti hypotéky.

                Úprava doby splatnosti hypotekárneho úveru vždy ovplyvní výšku mesačnej splátky úveru. Ak sa vám doba splatnosti predĺži, znížia sa vaše mesačné splátky. Ak sa doba splatnosti skráti, mesačné splátky sa zvýšia, pretože sa dlžná suma prepočíta na menší počet mesiacov splatnosti úveru.
                • Je možné dohodnúť sa s bankou na odklade splátok – ak áno, za akých podmienok a za poplatok?

                 Áno, banka je prístupná dohode. v prípade, že budete žiadať o odklad splátok alebo zmenu splatnosti z dôvodu straty zamestnania, dlhodobej PN, invalidity, vážnych rodinných dôvodov a pod. Vtedy zmenu splátkového kalendára urobí dokonca bezplatne.
                 • Ako mám postupovať, keď nebudem schopný splácať úver?

                  Keď sa dostanete do situácie, že nebudete schopný splácať úver, okamžite o tom informujte banku. Vtedy je najväčšia šanca, že sa podarí nájsť riešenie, ktoré bude akceptovateľné pre obidve strany. Keď však budete návštevu banky odkladať, spoliehať sa na to, že sa vám podarí dať dohromady peniaze na splátky a v dôsledku toho budete meškať so splátkami úveru, svoju situáciu len zhoršíte. Od banky vám totiž hrozia sankcie, ktoré váš dlh v konečnom dôsledku ešte zvýšia. Keď sa s bankou dohodnete na konkrétnom riešení, ktoré bude vychádzať z vašej aktuálnej finančnej situácie, a budete potom úver splácať podľa upraveného splátkového kalendára, nehrozia vám žiadne sankcie
                  • Je možné preniesť hypotéku na niekoho iného a za akých podmienok?

                   V takomto prípade ide o tzv. prevod dlhu. Ten je rovnako podmienený súhlasom banky, ktorá vtedy skúma bonitu „nového“ klienta, teda toho, kto by mal hypotéku ďalej splácať. V prípade, že jeho bonita je dostatočná, banka vydá súhlas a prevod dlhu sa zrealizuje formou dodatku k úverovej zmluve. Nový dlžník pritom úver preberá za rovnakých podmienok ako mal pôvodný dlžník (úroková sadzba, doba splatnosti). Dobu splatnosti si však môže zmeniť.
                   • Môžem predať byt zaťažený hypotékou?

                    Áno, ale musíte sa dohodnúť s bankou. Akékoľvek nakladanie so založenou nehnuteľnosťou (napr. jej predaj, darovanie, založenie) je podmienené súhlasom banky. Tá vám totiž na daný byt požičala peniaze – má na túto nehnuteľnosť záložné právo – preto by o vašich plánoch mala vedieť. V prípade, že by ste nehnuteľnosť previedli na inú osobu bez jej súhlasu, porušili by ste zmluvné podmienky a banka by mohla v zmysle úverovej zmluvy žiadať okamžité splatenie celého úveru. Navyše, bez súhlasu banky nebudete môcť urobiť príslušné zmeny v katastri nehnuteľností.
                    • Ako mám postupovať, keď si chcem preniesť hypotéku z jednej banky do druhej?

                     Informujte sa v banke, v ktorej splácate hypotéku, kedy a za akých podmienok ju môžete predčasne splatiť. Doterajšiu banku tiež požiadajte, aby vám vyčíslila zostatok úveru. 
                     Takisto doterajšiu banku požiadajte o súhlas s predčasným splatením hypotéky, vyčíslenie poplatku za predčasné splatenie a súhlas s tým, aby bola na liste vlastníctva uvedená „nová“ banka ako druhý záložný veriteľ (keď úver pôvodnej banke splatíte, vystaví vám súhlas s jej výmazom z listu vlastníctva ako veriteľa 
                     Predložte tieto podklady v banke, kam si chcete hypotéku preniesť a požiadajte ju o poskytnutie úveru.
                     Na základe údajov o výške úveru, ktorý potrebujete, a o vašej bonite (teda výške príjmov a výdavkov, ktoré majú vplyv na vašu schopnosť splácať úver) sa banka rozhodne či a za akých podmienok vám hypotéku schváli. 
                     Prepočítajte si aj výšku poplatkov za predčasné splatenie a porovnajte ju s úsporami, ktoré dosiahnete prenesením úveru do inej banky (okrem poplatku za predčasné splatenie úveru musíte doterajšej banke zaplatiť aj za všetky potvrdenia, ktoré vám vystaví) - poplatok za predčasné splatenie hypotéky, prípadne i ďalšie poplatky môžete zahrnúť priamo do sumy nového úveru. Keď vám banka schváli prenesený úver, musíte na katastri nehnuteľností podať návrh na vklad nehnuteľnosti, kde budú uvedení dvaja záložní veritelia – obidve banky.
                     Keď kataster túto skutočnosť zaeviduje (aktualizuje údaje raz za týždeň), nová banka prevedie peniaze – na váš úverový účet v predchádzajúcej banke. Keď predchádzajúcej banke nabehnú peniaze na účet, vystaví vám súhlas s tým, aby bola ako záložný veriteľ vymazaná z listu vlastníctva. Toto potvrdenie doručte na kataster nehnuteľností, resp. banka môže zaslať dané potvrdenie priamo na kataster. 
                     Banka, do ktorej ste si preniesli hypotéku, vám stanoví termín, do ktorého jej musíte predložiť nový výpis z listu vlastníctva, kde bude zrejmé, že záložným veriteľom je ona.
                     • Aké sú výhody a nevýhody fixácie úrokovej sadzby?

                      Fixácia úrokovej sadzby znamená, že počas vopred dohodnutého obdobia (môžete si ho dohodnúť na 1, 3, 5 alebo 10 rokov), sa splátky vášho úveru nezmenia, pretože sa nebudú meniť jeho úroky.
                      Výhodou fixácie je, že ak sa potom, čo začnete splácať úver, úrokové sadzby zvýšia, vy to počas celého obdobia fixácie nepocítite a platíte nižšie úroky. Pre vás platia úroky, ktoré ste si s bankou dohodli pri podpise úverovej zmluvy, resp. pri obnove fixácie. Nevýhodou fixácie môže byť, že sa počas jej trvania úrokové sadzby na trhu znížia, no vy budete počas celého obdobia fixácie platiť vyššie úroky, pretože stále platí, že váš úver je úročený toľkými percentami, ktoré ste si dohodli na začiatku alebo pri obnovovaní fixácie.
                      • Ako si môžem znížiť úrokovú sadzbu?

                       Flexihypotéka vám ponúka možnosť vylepšiť/znížiť si úrokovú sadzbu na svojej Flexihypotéke. Stačí si zvoliť ďalšie produkty alebo služby a úrok bude ešte nižší. 
                       Aké voliteľné produkty a služby si môžete vybrať?
                       • Pravidelné poukazovanie mesačného príjmu na Flexiúčet VÚB,
                       • splácanie Flexihypotéky inkasom z Flexiúčtu VUB
                       • poistenie úveru
                       • poistenie nehnuteľnosti
                       • poistenie domácnosti
                       Vybrať si môžete toľko služieb, koľko potrebujete. Ak si zvolíte všetky, získate od banky ďalší benefit a ušetríte tak na nákladoch za ocenenie nehnuteľnosti. Dôležité je aby ste si doplnkové služby zvolili už pri podávaní žiadosti o úver. Poistenia si dohodnete priamo v úverovej zmluve.
                       • Kedy je možné pri hypotekárnom úvere realizovať predčasné splatenie úveru bezplatne?

                        Bezplatné predčasné splateniu hypotekárneho úveru je možné realizovať v rámci končiacej doby fixácie. Klient má podmienky pre využitie tejto služby banky spravidla uvedené priamo v úverovej zmluve (pričom podmienky v zmluvách z iných časových období sa môžu líšiť).
                        Klienti, ktorí majú úverovú zmluvu uzatvorenú vo VÚB, a.s., do dátumu 31. 03. 2011 musia podať žiadosť o bezplatné predčasné splatenie úveru osobne v pobočke banky najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom vstúpila do platnosti nová úroková sadzba pre dané fixované obdobie. Pričom predčasné splatenie musí byť zrealizované najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, kedy vstúpila do platnosti nová úroková sadzba.
                        Klienti, ktorí majú úverovú zmluvu uzatvorenú vo VÚB, a.s., od dátumu 01. 04. 2011 podávajú žiadosť o bezplatné predčasné splatenie úveru takisto osobne v pobočke banky, po doručení listu o výške novej úrokovej sadzby na ďalšie fixačné obdobie, najneskôr však 15 dní pred plánovaným dátumom predčasného splatenia uvedenom v žiadosti. Dátum predčasného splatenia môže byť stanovený klientom najneskôr ku dňu, od ktorého platí nová úroková sadzba úveru pre nové fixované obdobie.
                        • Prečo mi bola inkasovaná vyššia mesačná splátka hypotekárneho úveru z účtu, ako mi bola prezentovaná v splátkovom kalendári?

                         V splátkovom kalendári máte uvedené len anuitné splátky úveru. Mesačný poplatok za vedenie úverového účtu, ani prípadné splátky poistenia nehnuteľnosti/domácnosti (ak ste si ho zmluvne dohodli v úverovej zmluve), nie sú zahrnuté v sume splátky v splátkovom kalendár. Zúčtovávajú sa však polu s riadnou splátkou úveru. Preto je potrebné aby ste na mesačné splátky pripravili vždy sumu, ktorá zahŕňa aj mesačný poplatok za vedenie úverového účtu a prípadne splátky poistenia nehnuteľnosti/domácnosti.

                         zdroj : vub.sk, otazky a odpovede

Úver - otázky a odpovede

Čo je to úverový register?

Je to databáza informácií o klientoch, ktorí žiadajú alebo čerpajú úver, majú kreditnú kartu alebo za úver iba ručia. Do prevádzky ho uviedli v októbri 2004. Jeho cieľom je znížiť straty bánk spôsobené poskytovaním úverov takzvaným zlým klientom, teda takým, ktorí úvery nesplácajú. O každej osobe vedenej v úverovom registri je zrejmé, či spláca svoje záväzky riadne a včas. V úverovom registri sa ocitnete v okamihu, keď požiadate v banke o úver či kreditnú kartu.

Ktorí klienti sú vedení v úverovom registri?

Fyzické osoby, ktoré v niektorej banke – účastníkovi registra – čerpajú alebo čerpali úver. A to nielen klasický úver, ako spotrebný či na bývanie, ale aj kontokorent alebo majú kreditnú kartu. V registri sú aj tie fyzické osoby, ktoré o úver alebo vydanie kreditnej karty ešte len žiadajú.

 • Aké informácie o klientovi sa v registri nachádzajú?

  Okrem základných identifikačných údajov o klientovi je to počet existujúcich úverových zmlúv (vrátane kreditných kariet), výška jednotlivých splátok, história splácania týchto záväzkov a informácie o zárukách záväzkov. Záväzkovým vzťahom medzi vami a bankou je aj kontokorentný úver, takže v registri sa zobrazí aj ten. To všetko vtedy, ak ste mali alebo máte úverový vzťah s finančnou inštitúciou, ktorá je účastníkom úverového registra.
  • Ako sa informácie o mne ako klientovi dostanú do registra?

   Banky sú priamo napojené na úverový register, takže informácie sa tam uložia v okamihu, keď banka zaeviduje do svojho systému žiadosť o úverový produkt, ktorú ste podpísali. Zároveň sa tam informácie dostanú v okamihu, keď podpíšete úverovú zmluvu a banka vám poskytne peniaze. Každý mesiac banky aktualizujú údaje v úverovom registri – o žiadostiach klienta, mesačných splátkach úverov, platobnej disciplíne.
   Do registra sa nedostanete, ak nedáte súhlas so spracovaním údajov o vašej osobe. Vystavujete sa však riziku, že banka vám nebude ochotná úver poskytnúť. Argumentovať môže vašou nízkou dôveryhodnosťou a nedostatočnými informáciami.
   • Je pre mňa výhodné byť uvedený v úverovom registri?

    Ak splácate svoje záväzky riadne a včas, banka to uvidí vo vašej úverovej správe. Môžete byť preto úspešnejší pri žiadosti o úver a dostať peniaze bez problémov a rýchlejšie. Banky takýmto klientom obvykle dávajú aj lepšie podmienky. Ak ste v minulosti mali problémy so splácaním, banka vám ako rizikovému klientovi môže odmietnuť poskytnúť úver, požičia vám menej, ako žiadate, alebo bude žiadať vyššie úroky.
    • Môžu ma z úverového registra vymazať?

     Údaje sú v registri uchovávané počas celého obdobia trvania úverového vzťahu a ďalších 5 rokov po jeho ukončení. Potom sú automaticky vymazané.
     • Môžem mať problém, aj keď iba ručím za úver?

      Ručiteľ je vždy spoluzodpovedný za riadne splácanie úveru a banka má právo vymáhať dlh od neho, ak ho dlžník prestane splácať. Preto keď dlžník úver nespláca podľa dohodnutých pravidiel, aj na vás ako ručiteľa sa pozerá ako na nespoľahlivého či rizikového klienta. V danej chvíli vám to možno neprekáža, no negatívny zápis vám ako ručiteľovi, rovnako ako dlžníkovi, môže komplikovať žiadosť o úver o niekoľko rokov. Údaje sú v registri totiž uchovávané počas obdobia trvania zmluvného vzťahu medzi vami a bankou a ešte ďalších päť rokov po jeho ukončení.
      • Aké je prijateľné zadlženie jednej priemernej domácnosti?

       Odporúčané zadlženie je, ak suma splátok všetkých úverových produktov (vrátane lízingu, stavebného sporenia, kreditných kariet a povoleného prečerpania) nepresiahne 35 % príjmu domácnosti. Aby ste sa vyhli problémom so splácaním, odporúčame vám nechať si rezervu vo výške minimálne troch mesačných splátok alebo jedného mesačného príjmu. Túto rezervu použijete v prípade, že vám vypadne príjem alebo sa vám stane iná nepredvídaná udalosť. V prípade zmien alebo akýchkoľvek problémov pri splácaní úveru vám odporúčame čo najskôr sa skontaktovať s bankou. Aby ste sa vyhli problémom so splácaním úveru, nastavte si deň splatnosti splátky po výplatnom termíne a zriaďte si výhodný Flexiúčet. Ten vám zabezpečí pohodlné a včasné splácanie mesačných splátok prostredníctvom inkasa. Flexiúčet vám dokonca zabezpečí aj bezplatné vedenie úverového účtu.
       zdroj : vub banka, otázky a odpovede

štvrtok 25. júla 2013

Nebanková pôžička bez nahliadnutia do registra dlžníkov

V dnešnej dobe nie je nič neobvyklé si požičať peniaze, každému sa niekedy môže stať, že bude nevyhnutne potrebovať určitý obnos. V takomto prípade väčšina ľudí požiada známeho alebo zájde do banky.
Ale čo robiť, keď ste sa dostali do registra dlžníkov? Potom vám v banke rozhodne nepožičia.

Register dlžníkov


Do registra dlžníkov sa môžete dostať veľmi ľahko! Stačí treba raz nezaplatiť za telefón, to znamená, že do registra dlžníkov sa môžete ľahko dostať aj keď ste si peniaze nikdy nepožičal!
Ako z registra von? Zaplatiť dlžnú sumu a počkať 3 roky. Za 3 roky bude váš záznam z registra odstránený a vy si bude môcť zariadiť výhodnejšie pôžičku.

Pôžička bez nahliadnutia do registra


Pre veľa ľudí je nemysliteľné, že budú čakať 3 roky na výmaz z registra dlžníkov. Riešením môžu byť nebankové pôžičky, niektoré nebankové spoločnosti požičiavajú aj ľuďom so záznamom v registri dlžníkov. Týmto úverom sa teda naky: pôžičky bez registra av ČR je poskytuje napr: Provident, Smart a Ferratum.
Nebankové pôžičky bez nahliadnutia do registra sú teda v Českej republike možné, dôrazne vás však varujeme zvážte či peniaze naozaj potrebujete a starostlivo študujte zmluvy!

SMS pôžičky

Že ste tento pojem ešte nepočuli? Niet divu, veď sms pôžičky u nás fungujú len chvíľu, ale ich obľuba neustále narastá. Áno, je to tak, sms pôžičky začínajú byť čím ďalej viac obľúbené. A čo to vlastne tie sms pôžičky sú? Ide o pôžičky, o ktoré si môžete zažiadať rýchlo a jednoducho prostredníctvom sms správy z mobilného telefónu. Tieto sms pôžičky sú výhodné najmä v prípade, ak potrebujete urýchlene si požičať nejakú, skôr menšie, sumu peňazí.

Ako žiadať

Požiadať o takúto sms pôžičky je to najjednoduchšie, stačí poslať jednoduchú sms, peniaze vám potom prídu v nasledujúcich niekoľkých dňoch poštou. Záleží na jednotlivé spoločnosti, ktorá pôžičku sprostredkúva, aké si zadá podmienky. U jednotlivých spoločností, ponúkajúcich sms pôžičky, sa líšia doba splatenie, veľkosť provízie, maximálny obnos.

Sms pôžičky sú teda výhodné najmä v prípade, ak potrebujete si požičať nepríliš vysokú čiastku peňazí a ste si istí, že počas mesiaca budete schopní sumu splatiť. Sms pôžičku vybavíte bez akýchkoľvek problémov, nie je potrebné dokazovať príjem, nepotrebujete mať ručiteľa, nie je nutná žiadna osobná schôdzka. Odoslanie sms trvá niekoľko minút a máte o starosť postarané - do niekoľkých dní príde zloženka s čiastkou, o ktorú ste požiadali.

Termín splatnosti sms pôžičiek býva obvykle 30 pracovných dní, môže sa to však značne líšiť podľa jednotlivých spoločností, ktoré pôžičky zariaďujú. Pri prvej pôžičke býva maximálna veľkosť pôžičky riadkovo okolo tisícky korún, pre stálych a verných zákazníkov je potom umožnené požičanie i súm väčších.

Bankové a nebankové pôžičky

Bankový sektor prešiel v posledných rokoch zásadnými premenami. Inštitúcie neustále znižujú množstvo úverových limitov, sprísňujú podmienky na získanie určitých typov spotrebiteľských úverov.
Nedostupnosť bankových pôžičiek tak  otvorila dvere spoločnostiam, ktoré ponúkajú nebankové pôžičky. Ich kritéria na poskytnutie pôžičky sú tak nízke, že ich dostane aj nezamestný, alebo mamička na materskej. Daňou za dostupnosť je vyššia úroková sadzba, často je úrok zahrnutý v poplatku  za vybavenie pôžičky.

Pre ľudí je však nebanková pôžička často jedinou alternatívou ako vyriešiť dočasne svoju  finančnú situáciu. Získať pôžičku od nebankovky je pomerne jednoduché, stačí vyplniť formulár na internete, odoslať sms, alebo nadiktovať údaje do telefónu. Máloktorý klient nebankovky si však plne uvedomuje riziká, ktoré mu takáto pôžička prináša. Neschopnosť splácať pôžičku vedie  k ďaľšiemu zadlžovaniu s efektom dlhovej špirály.

Výber správneho typu pôžičky si treba premyslieť skôr ako o pôžičkupožiadame. Častou príčinou zlyhania   splácania záväzkov je  práve v podcenení  rizík a voľba nesprávneho typu pôžičky.
Najčastejšie sa stretneme s výrazmi  ako spotrebný úver, kontokorentný úver,rýchla pôžičkasms pôžičkahypoúver, alebo pôžička bez ručitela a ďalšie… Všetky môžeme rozdeliť na dve základné kategŕie: Bankové pôžičky a Nebankové pôžičky
Zasadný rozdiel medzi bankovými pôžičkami a nebankovými pôžičkami je v tom ,  že inštitúcie poskytujúce úvery v bankách podliehajú prísnej kontrole a zároveň sú pod dohľadom špecializovanej banky slovenska - Národnej Banky Slovenska ( NBS)

Inštitúcie poskytujuúce nebankové  úvery musia dodržiavať  zákony platné na území  slovenskej republiky, ale   niesú monitorované NBS ani ministerstvom. Zo zákona je povinnosť registrácie pre subjekty poskytujúce pôžičky v registri veriteľov NBS, ale aj tento zákon je neúčinný. Národná banka sama nepreveruje jednotlivé subjekty, koná na základe podnetov a v zmysle zákona je oprávnená subjekt najskôr vyzvať  na registráciu.  To dáva podvodníkom dostatok času   na ,, podnikanie,,  preto je dobré si pred podpisom zmluvy každú spoločnosť overiť.

Zmluva na pôžičky

Určite ste si všimli lákavé reklamy na pôžičky napríklad v televízii, tlači alebo na internete.Reklama vás môže lákať na nízskou mesačné splátku alebo nízky úrok.


Nenaleťte a študujte starostlivo zmluvu o pôžičke

Dôležité je zachovať chladnú hlavu a pozorne študovať zmluvu, mnohokrát si niektorých nevýhodných detailov všimnete až, keď si zmluvu po niekoľkýkrát prečítate.

Výška splátky a úroky nie je všetko!


Veľa ľudí sa čudujú koľko na konci za pôžičku zaplatí, ich problém je, že nečítajú zmluvu a nepočítajú, dôrazne každému odporúčame prečíta si starostlivo zmluvu o pôžičke alebo ešte lepšie dajte ju prečítať známemu a všetko si sami prepočítajte!
Kto nečíta zmluvy a len podpisuje nesmie sa neskôr čudovať!