streda 10. júla 2013

Pôžička pre dôchodcov


Takéto Pôžičky ponúka bankový i nebankový sektor. Dôležitým faktom pre priznanie pôžičky pre dôchodcov je vek žiadateľa. Napr. u nebankového sektoru je možné žiadať o pôžičku pre dôchodcov i v deň pred 75. narodeninami žiadateľa zaťial čo pri bankových subjektoch je to individuálne.

  

Pri podávaní žiadosti o pôžičku pre dôchodcov budete potrebovať tieto dokumenty:  

 • kópiu občianskeho preukazu
 • kópiu vodičského preukazu alebo pasu alebo rodného listu
 • ak dostávate dôchodok modrou zloženkou, tak originál jej ústrižku
Žiadateľa pôžičky pre dôchodcov je možné poistiť proti úrazu, smrti, invalidite a tiež strate zamestnania.
Pri vybavovaní žiadosti o pôžičku z nebankového sektora sa nenahliada do registra dlžníkov.

Pôžičku je tak možné vybaviť i v prípade, že žiadateľ mal v minulosti problémy so splácaním a je v registri uvedený.

Výhody dôchodcovskej pôžičky:

 • rýchle vybavenie
 • peniaze obdržíte v hotovosti alebo prevodom na účet
 • partner nemusí byť o pôžičke informovaný
 • peniaze obdržíte bez uvedenia účelu pôžičky

Komu je pôžička určená:

 • dôchodcom (výsluhová renta, invalidný dôchodok)

Charakteristika:

 • výška pôžičky: 10.000 až 70.000,- Sk
 • splatnosť: 12, 18, 24, 30, 36 mesiacov
 • splácanie: pravidelné mesačné splátky v konštantnej výške (trvalým príkazom, zrážkou zo mzdy)
 • výplata: bezhotovostne na účet klienta
 • istenie: vlastná zmenka vystavená klientom pri podpise Zmluvy o pôžičke
 • ďalšie: bezúčelovosť, možnosť revolvingu (poskytnutie ďalších finančných prostriedkov v priebehu splácania úveru)

Podmienky pre schválenie:

 • Vek žiadateľa do veku 65 rokov: bez ručiteľa
 • Vek žiadateľa od veku 65 rokov: s ručiteľom
 • Výška dôchodku žiadateľa: min. 6.500,- Sk

Potrebné doklady:

 • kópia občianskeho preukazu klienta (prípadne ručiteľa 1, 2)
 • kópia kartičky k bežnému účtu (BÚ)
 • kópia dôchodkového výmeru,
 • dokumenty dokladujúce prípadné ďalšie príjmy (sociálne dávky, výživné a pod.)
 • doloženie aspoň jedného z tzv. "kontaktných dokladov" (výpis z BÚ, SIPO, vyúčtovanie za elektrinu, služby, plyn, atď.)

Výhody pôžičky pre dôchodcov:

 • k žiadosti o pôžičku stačí iba potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu.
 • bezúčelovosť, klient nemusí uvádzať účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov
 • do hodnoty 90 000 Sk nie je nutný ručiteľ
 • rýchlosť poskytnutia finančných prostriedkov
 • dostupnosť a osobný prístup k žiadateľovi pri vybavovaní žiadosti o pôžičku
 • každý klient, ktorý riadne spláca podľa splátkového kalendára, má nárok na automatický revolving (poskytnutie ďalších finančných prostriedkov v priebehu splácania)
 • individuálne a zvýhodnené posúdenie pre známych (vracajúcich sa) klientov spoločnosti

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára